Vilomedia - sitemap

Vilomedia - webbdesign av Lotta Vikingsson

Arbetsprocess - från idé till färdig leverans

Arbetsprocessen förklarar hur jag arbetar med framför allt en beställning av hemsida men även vid övriga beställningar.

 

» Alla arbeten börjar med en sammanställning av den information jag fått av dig som kund och ni får ett första kostnadsförslag. Accepterar ni denna börjar själva arbetet. «

 

» Det första jag gör är att söka information om era konkurrenter för att se hur de profilerar sig, hur deras hemsidor ser ut, hur de hittas på Internet, logotyp m.m. Detta ger värdefull information om vad som är bra och mindre bra. «

 

» En del av dessa siter kanske används som inspirationssiter. Detta är nämligen nästa steg i arbetsprocessen, att hitta hemsidor, bilder, illustrationer som ger inspiration för fortsatt arbete. Även andra inspirationskällor som museum, böcker, natur och utställningar kan ge nya tankar och infallsvinklar. «

 

» Det material som jag fått fram sätts samman till en "moodboard". För den som inte vet vad detta är kan det lättast förklaras som ett collage med bilder som beskriver färg, känsla och komposition. Givetvis får du ta del av denna och ge dina synpunkter och kommentarer. «

 

» Därefter tar jag fram färger och typografi. Här är det viktigt att välja färger och teckensnitt som passar för din kundkrets och skapar den rätta känslan. Är det teckensnitt till en hemsida är det vikigt att det fungerar att läsas på skärm. Därför använder man oftast san-serifer som är mycket mer lättlästa på skärm. «

 

» Nu har mycket av förarbetet gjorts och jag sätter mig ned för att skissa. Gäller det en webbplats arbetas struktur och innehåll fram. Nu kan jag ge en mer exakt prisbild på din beställning. Layout och utseende arbetas fram som vi sedan bollar fram och tillbaka med er. «

 

» När du godkänt pris, struktur, innehåll, funktion och utseende påbörjar jag själva arbetet. Gäller det en hemsida är det först nu som själva "bygget" startar. Allt efter som en hemsida färdigställs läggs det ut på Vilomedias server så du kan lämna synpunkter och kommentarer under arbetets gång. Först när alla delar är klara och du är nöjd lanseras sidan på nätet. «

 

Du får en första samamnställning och kostnadsförslag redan efter första mötet.

Innan vi påbörjar själva arbetet med "bygget" av din hemsida vet du vad du kommer att få och till vilket pris!

Hemsidan lanseras inte förrän du är 100%igt nöjd med alla delar!

Vilomedia, Partille | tel 031-713 05 85 | mob 0704 - 97 03 92 | epost info@vilomedia.se | hemsida: www.vilomedia.se | copyright 2005©vilomedia